Geschiedenis

Op uitnodiging van de toenmalige pastoor, eerwaarde heer Demeyer, vestigden zich te Zarlardinge in 1890 enkele zusters van Maria-Jozef en openden er een basisschool.

In 1894 werd de school uitgebreid met een internaat voor kleine jongens dat zou blijven bestaan tot in 1979. In dat jaar verliet de laatste zuster het onderwijs en in 1984 keerden alle zusters terug naar het moederhuis in Geraardsbergen.

De school zelf verloor veel van haar aantrekkingskracht omdat er geen 3de graad meer werd georganiseerd en het onderwijs er later beperkt werd tot de kleuterklassen en de 1ste graad. Toen de zusters van Maria-Jozef in 1995 beslisten Geraardsbergen te verlaten, werd uitgekeken wie hun scholen zou overnemen. Het duurde nog tot 1 september 1997 vooraleer aanvaard werd dat Zarlardinge zou fusioneren met de basisschool van het Sint-Catharinacollege.

Dadelijk na de fusie beslisten principaal Van Kerchove en directeur Van Waeyenberge om Zarlardinge een volwaardige school te geven. Op 1 september 1998 werd er opnieuw een 3de leerjaar ingericht en op 1 september 2001 was er opnieuw een 6de leerjaar. Principaal Van Kerchove wist op 28 november 1998 het zogenaamde Plankeveld aan te kopen: een ruim terrein achter de school. Daarop werden in eerste instantie noodklassen opgericht, maar de principaal startte op 21 december 1998 een dossier voor de bouw van een nieuwe school op voornoemde terreinen. Zarlardinge gaat een nieuwe bloei tegemoet. Door gebrek aan de nodige fondsen werd de goedkeuring van dit dossier door de overheid steeds uitgesteld. Pas in 2010 kreeg de principaal de toelating om de werken te starten. Zij namen een aanvang op dinsdag 1 juni. Op 3 september 2011 werden de nieuwe gebouwen ingezegend door Mgr. Luc Van looy, Bisschop van Gent. Een nieuwe fase in de geschiedenis van de school nam een aanvang.