Doorlichtingsverslag

Onze school (instellingsnummer bij het departement onderwijs: 130179) bestond uit twee vestigingsplaatsen: Overboelare en Zarlardinge.

 

Op 1 september 2021 werd de school gesplitst en werden beide vestigingsplaatsen autonome scholen.

 

Overboelare behield het oorspronkelijke instellingsnummer (130179).

Zarlardinge kreeg een nieuw instellingsnummer (143586) en werd dus beschouwd als een nieuwe school.

 

Een nieuwe school moet door het departement onderwijs worden erkend en dat kan enkel gebeuren na een gunstig verslag van de inspectie. Daarom kregen we in Zarlardinge tijdens de maand januari een inspectieteam op bezoek.

 

In het verslag van de inspectie wordt gewerkt met kleurencodes. Blauw betekent dat de school model kan staan voor andere scholen. Groen betekent dat de school op alle vlakken voldoet aan de gestelde normen. Oranje wil zeggen dat de school op enkele essentiële punten niet voldoet. Rood betekent dat de school in haar geheel niet voldoet aan de gestelde normen.

Graag had het inspectieteam onze school de code blauw gegeven, maar het mag deze code niet toekennen als de inspectie tot doel had na te gaan of de nieuw opgerichte school door het departement erkend kan worden. En dat was precies het doel van de inspectie in januari.

We kregen de code groen, de beste evaluatie die bij deze doorlichting mogelijk was  en daar zijn we heel fier op, want dit betekent dat onze school goed functioneert en zich op geen enkel vlak moet herpakken.

Intussen mochten we zelfs felicitaties van de minister van onderwijs ontvangen.

 

Het verslag van het inspectieteam dat in januari onze school bezocht, is voor iedereen toegankelijk. Men vindt het in de webstek van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.be.

Klik in de rubriek 'Ga snel naar' op 'Doorlichtingsverslagen’. In de rubriek 'Vind een online doorlichtingsverslag' moet men klikken op 'Gewoon basisonderwijs'. Ga vervolgens naar 'Geografisch' en kies in de rubriek 'Alle gemeenten' voor 'Geraardsbergen'.

Klik dan op 'Vrije basisschool ’t Zarlarhartje'. Het volledige verslag kunt u downloaden door te klikken op de 2de lijn 'Doorlichting na voorlopige erkenning'.

 

Ik wens u veel leesgenot en wil u ook danken, want de goede samenwerking met onze ouders heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de ongemeen gunstige beoordeling van onze school.

 

Met vriendelijke groeten

Catharina Meremans, directeur